Tuoteryhmät

Etusivu

Yhteistyökumppanit

Tämä on Caravankoti.com verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu Lahdessa 23.7.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Caravankoti.com (Y-tunnus 2059619-8)
16300 ORIMATTILA
asiakaspalvelu@caravankoti.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Caravankoti.comin tietosuojavastaava
Jani Toivanen
asiakaspalvelu@caravankoti.com

3. Rekisterin nimi

Caravankoti.comin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tilauksen yhteydessä tehtävä kauppa- ja toimitusehtojen hyväksyminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilattujen tuotteiden toimitus, asiakassuhteen ylläpito ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tilauksen yhteydessä asiakkaan täyttämät tiedot, joita ovat: nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen asiakkaan vapaamuotoinen kommentti.

Tietoja säilytetään verkkokaupan asiakasrekisterissä enintään 1 vuosi, jonka jälkeen rekisteri siirretään varmuuskopioon. Kirjanpitolaki vaatii tietojen säilyttämistä 5 vuoden ajan. Asiakkaan halutessa, henkilökohtaiset tiedot voidaan anonymisoida.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä verkkokaupan kassa-sivulla täytettävästä tilauslomakkeesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilauksen yhteydessä täytettävät tiedot (nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) siirtyvät automaattisesti maksujenvälittäjämme Visama Pay Oy:n järjestelmään.

Tilauksen toimitusta varten välttämättömät tiedot (nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjataan kirjeisiin ja paketteihin. Pakettilähetyksissä tiedot siirretään Posti Oyj:n järjestelmään.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Mahdollisen tietomurron yhteydessä rekisterissä oleville henkilöille ilmoitetaan asiasta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).